Project information

Project information
Teorií směřované studium povlaků keramik stabilizovaných vysokou entropií založených na těžkotavitelných kovech

Investor logo
Project Identification
GA23-05947S
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University of West Bohemia in Pilsen

Cílem předkládaného projektu je výpočet stabilních fází keramik stabilizovaných vysokou entropií založených na Cr-Hf-Mo-Ta-W a Cr-Mn-Mo-Si-Y, připravit je ve formě povlaků a analyzovat vztahy mezi depozičními podmínkami, fyzikálními procesy odehrávajícími se při depozici založené na využití plazmatu, strukturou povlaků a jejich vlastnostmi. Všechny prvky tvořící každý systém byly vybrány pro své intrinsické vlastnosti, pro své účinky při využití ve standardních slitinách a pro jejich synergické chování. Depoziční parametry budou vybrány na základě provedených výpočtů nastavovány ve širokém rozmezí vzhledem k toku energie na rostoucí povlak a k dosažení široké škály složení deponovaných povlaků, aby bylo možné připravit povlaky s výrazně se měnícím fázovým složením a mikrostrukturou. Důraz bude kladen na studium chování vrstev za vysoké teploty, což umožní pochopení základních fyzikálních procesů v takto komplexních materiálech jako je potvrzení samotné stabilizace fáze vysokou entropií, a umožní kritické srovnání ab-initio výpočtů a reálně připravených povlaků.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info