Informace o projektu

Teorií směřované studium povlaků keramik stabilizovaných vysokou entropií založených na těžkotavitelných kovech

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-05947S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Západočeská univerzita v Plzni

Cílem předkládaného projektu je výpočet stabilních fází keramik stabilizovaných vysokou entropií založených na Cr-Hf-Mo-Ta-W a Cr-Mn-Mo-Si-Y, připravit je ve formě povlaků a analyzovat vztahy mezi depozičními podmínkami, fyzikálními procesy odehrávajícími se při depozici založené na využití plazmatu, strukturou povlaků a jejich vlastnostmi. Všechny prvky tvořící každý systém byly vybrány pro své intrinsické vlastnosti, pro své účinky při využití ve standardních slitinách a pro jejich synergické chování. Depoziční parametry budou vybrány na základě provedených výpočtů nastavovány ve širokém rozmezí vzhledem k toku energie na rostoucí povlak a k dosažení široké škály složení deponovaných povlaků, aby bylo možné připravit povlaky s výrazně se měnícím fázovým složením a mikrostrukturou. Důraz bude kladen na studium chování vrstev za vysoké teploty, což umožní pochopení základních fyzikálních procesů v takto komplexních materiálech jako je potvrzení samotné stabilizace fáze vysokou entropií, a umožní kritické srovnání ab-initio výpočtů a reálně připravených povlaků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info