Project information
Analýza onemocnění mozku pomocí funkčních metod

Project Identification
MUNI/A/1388/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt A: Neurální koreláty biologicky-řízené diagnostiky duševních onemocnění
Předkládaný projekt má za cíl navázat na projekt A Specifického výzkumu 2022 zaměřeného na výzkum paměti a vědomí. Rozšířením už implementovaného experimentálního protokolu o odběry biologického materiálu uvedeme ke stávajícímu výzkumu excitability i nový výzkumný záměr z oblasti personalizované geneticky založené diagnostiky psychiatrických onemocnění. Studie byla schválena Etickou komisí pro výzkum Masarykovy univerzity.

Projekt B navazuje na probíhající výzkumný projekt, jehož cílem je účinně identifikovat prodromální stadia onemocnění s Lewyho tělísky (LBD) pomocí komplexní kombinace klinických, neurofyziologických a neurozobrazovacích přístupů a zavést nové neinvazivní metody pro potenciální diagnostické biomarkery v časných stadiích LBD. Budeme se zabývat jedním z potenciálních biomarkerů – neuromelaninom, ktorý lze zobrazovat pomocí neuromelanin senzitivní MRI (NMS-MRI). Projekt také navazuje na probíhající projekt zabývající se NIMS u zdravých dobrovolníků a následně u pacientů s mírnou kognitívní poruchou u Alzheimerovy nemoci (MKP-AN). MRI zobrazování mozku v kombinaci s neinvazivní mozkovou stimulací (NIMS) – transkraniální stimulace střídavým proudem (tACS), slouží jako další nástroj pro odhalení mechanismů oscilační aktivity mozku na pozadí kognitivních funkcí. Rovněž, pomocí NIMS můžeme navodit změny v oscilační aktivity mozku, a tedy i změny v mozkové plasticitě, které mohou dále vést k léčebným účinkům na kognitivní funkce.

Projekt C: Vývoj metod pro odstranění MR artefaktů v EEG záznamu při simultánním EEG-fMRI
Projekt C navazuje na již probíhající projekty výzkumu nelezionální epilepsie a multilezionální epilepsie. V průběhu těchto projektů již byli rekrutováni pacienti s tzv. nelezionální nebo multilezionální epilepsií, a k nim také zdravé kontroly. Studie prošly schválením Etické komise Fakultní nemocnice u sv. Anny a umožňuje využití dat pro další účely.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info