Informace o projektu
Analýza onemocnění mozku pomocí funkčních metod

Kód projektu
MUNI/A/1388/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt A: Neurální koreláty biologicky-řízené diagnostiky duševních onemocnění
Předkládaný projekt má za cíl navázat na projekt A Specifického výzkumu 2022 zaměřeného na výzkum paměti a vědomí. Rozšířením už implementovaného experimentálního protokolu o odběry biologického materiálu uvedeme ke stávajícímu výzkumu excitability i nový výzkumný záměr z oblasti personalizované geneticky založené diagnostiky psychiatrických onemocnění. Studie byla schválena Etickou komisí pro výzkum Masarykovy univerzity.

Projekt B navazuje na probíhající výzkumný projekt, jehož cílem je účinně identifikovat prodromální stadia onemocnění s Lewyho tělísky (LBD) pomocí komplexní kombinace klinických, neurofyziologických a neurozobrazovacích přístupů a zavést nové neinvazivní metody pro potenciální diagnostické biomarkery v časných stadiích LBD. Budeme se zabývat jedním z potenciálních biomarkerů – neuromelaninom, ktorý lze zobrazovat pomocí neuromelanin senzitivní MRI (NMS-MRI). Projekt také navazuje na probíhající projekt zabývající se NIMS u zdravých dobrovolníků a následně u pacientů s mírnou kognitívní poruchou u Alzheimerovy nemoci (MKP-AN). MRI zobrazování mozku v kombinaci s neinvazivní mozkovou stimulací (NIMS) – transkraniální stimulace střídavým proudem (tACS), slouží jako další nástroj pro odhalení mechanismů oscilační aktivity mozku na pozadí kognitivních funkcí. Rovněž, pomocí NIMS můžeme navodit změny v oscilační aktivity mozku, a tedy i změny v mozkové plasticitě, které mohou dále vést k léčebným účinkům na kognitivní funkce.

Projekt C: Vývoj metod pro odstranění MR artefaktů v EEG záznamu při simultánním EEG-fMRI
Projekt C navazuje na již probíhající projekty výzkumu nelezionální epilepsie a multilezionální epilepsie. V průběhu těchto projektů již byli rekrutováni pacienti s tzv. nelezionální nebo multilezionální epilepsií, a k nim také zdravé kontroly. Studie prošly schválením Etické komise Fakultní nemocnice u sv. Anny a umožňuje využití dat pro další účely.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info