Project information

Organotypické kultury glioblastomu – personalizované testování protinádorové léčby II

Project Identification
MUNI/A/1379/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt navazuje na loňský pilotní projekt organotypických kultur glioblastomu. Cílem projektu je využití modelu organotypické kultury glioblastomu představující nejnovější 3D model pro testování protinádorové léčby, nejlépe vystihující komplexnost, heterogenitu, mikroprostředí a molekulárně-genetický profil nádoru. Úspěšně kultivovaný model GBM s nastavenou kontrolní standardní adiuvantní chemoradioterapií bude využit ke studiu nové protinádorové léčby. Dále bude model sloužit ke sledování efektu terapie na expresi biomarkerů potenciálních pro cílenou terapii a k studiu heterogenity nádorové populace. Terapeutická odpověď vzorků bude následně korelována s klinickou odpovědí pacienta na terapii.
Na projektu se bude podílet jeden pregraduální student, dva postgraduální studenti a jejich školitelé. Školitelé budou zajišťovat odborný dohled, studenti budou zodpovědní za odběr a zpracování vzorků pro kultivaci, hodnocení odpovědi na terapii a vytváření výstupů projektu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info