Project information
Diagnostika a patofyziologie neuropatické bolesti a dalších symptomů a komorbidit neurologických onemocnění

Project Identification
MUNI/A/1186/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Součástí výzkumu je několik samostatných doktorských projektů, které jsou vzájemně komplementární a jsou součástí dlouhodobého zaměření pracoviště na problematiku bolesti a dalších komorbidit (deprese, úzkost, katastrofizace bolesti, insomnie, dysfagie, respirační dysfunkce) u:
(1) diabetické polyneuropatie (subprojekt DPN)
(2) polyneuropatie indukované protinádorovou chemoterapií (subprojekt CIPN)
(3) roztroušené sklerózy (subprojekt RS)
(4) neuromuskulárních onemocnění (subprojekt NMO)
(5) vertebrogenních onemocnění (subprojekt LPM).

První 4 dílčí projekty jsou dlouhodobými součástmi základního projektu. Výstupy těchto projektů jsou průběžně zpracovávány a současně rozšiřovány o novou problematiku. Dílčí projekty DPN, CIPN, RS a NMO navazují na identické projekty, které byly realizovány v průběhu uplynulých 5 let. Projekt RS zahrnuje problematiku bolestí hlavy, dysfagie a neuropsychologických komorbidit u pacientů s roztroušenou sklerózou. Projekt NMO je zaměřený na výskyt a diagnostiku poruch polykání, respirační dysfunkce a bolesti u pacientů s neuromuskulárními onemocněními. Nový subprojekt LPM je zaměřený na analýzu úlohy lumbálních paraspinálních svalů v rozvoji chronických bolesti dolní části zad.
Ve všech projektech jsou využívány obdobné metody užívané standardně k diagnostice bolesti a dalších komorbidit neurologických onemocnění. Jedná se o:
(1) validované dotazníkové nástroje a škály zaměřené na hodnocení bolesti, neuropsychologických komorbidit, dysfagie a respirační dysfunkce;
(2) kvantitativní testování senzitivity (QST);
(3) hodnocení rohovkové inervace pomocí konfokální mikroskopie (CCM);
(4) kvantifikaci intraepidermální hustoty nervových vláken z kožní biopsie (IENFD)
(5) objektivní testy polykacích funkcí a kineziologické vyšetření zahrnující také hodnocení funkce respiračních a trupových svalů
(6) MR vyšetření bederní páteře a lumbálních paraspinálních svalů
Projekt má potenciál přispět k přesnějšímu zhodnocení výskytu bolesti a dalších komorbidit u výše zmíněných onemocnění a k rozšíření poznatků o jejich patofyziologii. Poskytne také data o reprodukovatelnosti a spolehlivosti diagnostických metod a jejich diagnostické validitě u příslušných klinických jednotek a umožní tak volbu optimálního diagnostického algoritmu sledovaných komorbidit u pacientů s několika neurologickými onemocněními.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info