Informace o projektu
Diagnostika a patofyziologie neuropatické bolesti a dalších symptomů a komorbidit neurologických onemocnění

Kód projektu
MUNI/A/1186/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Součástí výzkumu je několik samostatných doktorských projektů, které jsou vzájemně komplementární a jsou součástí dlouhodobého zaměření pracoviště na problematiku bolesti a dalších komorbidit (deprese, úzkost, katastrofizace bolesti, insomnie, dysfagie, respirační dysfunkce) u:
(1) diabetické polyneuropatie (subprojekt DPN)
(2) polyneuropatie indukované protinádorovou chemoterapií (subprojekt CIPN)
(3) roztroušené sklerózy (subprojekt RS)
(4) neuromuskulárních onemocnění (subprojekt NMO)
(5) vertebrogenních onemocnění (subprojekt LPM).

První 4 dílčí projekty jsou dlouhodobými součástmi základního projektu. Výstupy těchto projektů jsou průběžně zpracovávány a současně rozšiřovány o novou problematiku. Dílčí projekty DPN, CIPN, RS a NMO navazují na identické projekty, které byly realizovány v průběhu uplynulých 5 let. Projekt RS zahrnuje problematiku bolestí hlavy, dysfagie a neuropsychologických komorbidit u pacientů s roztroušenou sklerózou. Projekt NMO je zaměřený na výskyt a diagnostiku poruch polykání, respirační dysfunkce a bolesti u pacientů s neuromuskulárními onemocněními. Nový subprojekt LPM je zaměřený na analýzu úlohy lumbálních paraspinálních svalů v rozvoji chronických bolesti dolní části zad.
Ve všech projektech jsou využívány obdobné metody užívané standardně k diagnostice bolesti a dalších komorbidit neurologických onemocnění. Jedná se o:
(1) validované dotazníkové nástroje a škály zaměřené na hodnocení bolesti, neuropsychologických komorbidit, dysfagie a respirační dysfunkce;
(2) kvantitativní testování senzitivity (QST);
(3) hodnocení rohovkové inervace pomocí konfokální mikroskopie (CCM);
(4) kvantifikaci intraepidermální hustoty nervových vláken z kožní biopsie (IENFD)
(5) objektivní testy polykacích funkcí a kineziologické vyšetření zahrnující také hodnocení funkce respiračních a trupových svalů
(6) MR vyšetření bederní páteře a lumbálních paraspinálních svalů
Projekt má potenciál přispět k přesnějšímu zhodnocení výskytu bolesti a dalších komorbidit u výše zmíněných onemocnění a k rozšíření poznatků o jejich patofyziologii. Poskytne také data o reprodukovatelnosti a spolehlivosti diagnostických metod a jejich diagnostické validitě u příslušných klinických jednotek a umožní tak volbu optimálního diagnostického algoritmu sledovaných komorbidit u pacientů s několika neurologickými onemocněními.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info