Project information

Research and development of innovative compounds with complex effects and methods of their binding to new generation transporters for targeted transport of active substances in the GIT of poultry (nosiče - colon delivery)

Project Identification
FW06010066
Project Period
1/2023 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy
Cooperating Organization
Prague Institute of Chemical Technology
ADDICOO GROUP s.r.o.

Cílem projektu je vyvinout zcela nové produkty s protizánětlivými, imunostimulačními a antimikrobiálními účinky určené pro výživu drůbeže. Tyto přípravky zajistí vysokou integritu střeva a tím plnou funkčnost přirozených obranných mechanizmů. Nová aditiva budou založena na inovativních látkách, které jsou legislativně povoleny v krmivářském průmyslu. Konkrétně se bude jednat o využití speciálních esterů na bázi glyceridů mastných kyselin, esterů karvakrolu, thymolu a estery cukrů. Tyto nové látky budou součástí přípravku, které nahradí nebo významně sníží používání antibiotik a dalších léčiv u drůbeže. Dlouhodobou strategií firmy Addicoo Group s.r.o. je vývoj nových výrobků s antimikrobiálními a imunostimulačními účinky na bázi přírodních látek připravených moderními technologiemi. Nové hybridy drůbeže mají excelentní užitkové vlastnosti. Nevýhodou silného šlechtitelského tlaku je vyšší senzitivita k infekčním onemocněním. Estery jsou velmi vhodným komplexem pro aplikaci a jejich hydrolýzou dochází k uvolňování jednotlivých komponent v trávicím traktu. Řízenému uvolňování v gastrointestinálním traktu (GIT) drůbeže napomůže i zcela nová forma nanotransportního porézního nosiče na bázi silikátů nebo celulosových derivátů s inkorporovanou účinnou látkou formulovaná pomocí moderních technologických přístupů s využitím látek vhodných pro cílenou depozici v problematických distálních oblastech GIT. Projekt bude tuto problematiku řešit vývojem laboratorních syntéz speciálních esterů a testováním účinků syntetizovaných látek na drůbeži v testační stanici firmy Addicoo Group s.r.o. U látek s pozitivními výsledky bude dále proveden laboratorní technologický vývoj syntéz s následným přenosem měřítka, přes modelové zařízení až po pokusnou výrobu na zařízení firmy Addicoo Group s.r.o. s cílem testování nových výrobků v reálných podmínkách. Výstupem budou zcela nové látky a jejich kombinace s vysokým technologickým zpracováním ať už při vlastní syntéze tak i finální aplikační formy s cíleným uvolňováním.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info