Informace o projektu
Výzkum a vývoj inovativních látek s komplexním účinkem a metod jejich navázání na transportéry nové generace pro cílený transport účinných látek v GIT drůbeže (nosiče - colon delivery)

Kód projektu
FW06010066
Období řešení
1/2023 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta
Spolupracující organizace
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
ADDICOO GROUP s.r.o.

Cílem projektu je vyvinout zcela nové produkty s protizánětlivými, imunostimulačními a antimikrobiálními účinky určené pro výživu drůbeže. Tyto přípravky zajistí vysokou integritu střeva a tím plnou funkčnost přirozených obranných mechanizmů. Nová aditiva budou založena na inovativních látkách, které jsou legislativně povoleny v krmivářském průmyslu. Konkrétně se bude jednat o využití speciálních esterů na bázi glyceridů mastných kyselin, esterů karvakrolu, thymolu a estery cukrů. Tyto nové látky budou součástí přípravku, které nahradí nebo významně sníží používání antibiotik a dalších léčiv u drůbeže. Dlouhodobou strategií firmy Addicoo Group s.r.o. je vývoj nových výrobků s antimikrobiálními a imunostimulačními účinky na bázi přírodních látek připravených moderními technologiemi. Nové hybridy drůbeže mají excelentní užitkové vlastnosti. Nevýhodou silného šlechtitelského tlaku je vyšší senzitivita k infekčním onemocněním. Estery jsou velmi vhodným komplexem pro aplikaci a jejich hydrolýzou dochází k uvolňování jednotlivých komponent v trávicím traktu. Řízenému uvolňování v gastrointestinálním traktu (GIT) drůbeže napomůže i zcela nová forma nanotransportního porézního nosiče na bázi silikátů nebo celulosových derivátů s inkorporovanou účinnou látkou formulovaná pomocí moderních technologických přístupů s využitím látek vhodných pro cílenou depozici v problematických distálních oblastech GIT. Projekt bude tuto problematiku řešit vývojem laboratorních syntéz speciálních esterů a testováním účinků syntetizovaných látek na drůbeži v testační stanici firmy Addicoo Group s.r.o. U látek s pozitivními výsledky bude dále proveden laboratorní technologický vývoj syntéz s následným přenosem měřítka, přes modelové zařízení až po pokusnou výrobu na zařízení firmy Addicoo Group s.r.o. s cílem testování nových výrobků v reálných podmínkách. Výstupem budou zcela nové látky a jejich kombinace s vysokým technologickým zpracováním ať už při vlastní syntéze tak i finální aplikační formy s cíleným uvolňováním.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info