Project information
Argumentation 2023

Project Identification
MUNI/B/1302/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Hlavním cílem mezinárodní konference je poskytování prostoru pro víceoborovou diskusi popisující právo a jeho působení ve společnosti. Uspořádáním konference se podporuje vědecká činnost v oblasti, která není v České republice běžně uspokojivě řešena. Konference navrhovaná k podpoře představuje jedinečnou příležitost pro výměnu aktuálních odborných názorů a stanovisek a také institucionální zakotvení zkoumaného tématu v ČR. Již tradičně se zaměří na alternativní způsoby argumentace a interpretace v právu, a to způsoby, které akcentují multioborovou dimenzi zkoumání práva. Tím se získává celistvý obraz práva, který není zatížen pouze jedním metodologickým instrumentáriem.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info