Project information

Project information
New Phenomena in Economic Criminality 2023

Project Identification
MUNI/B/1320/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Hlavním posláním konference Nové jevy v ekonomické kriminalitě 2023 je podpora mladých vědeckých pracovníků a vědecké práce v oblasti právní vědy trestního, správního, finančního a obchodního práva a souvisejících oborů. Katedra trestního práva Právnické fakulta se tradičně snaží umožnit doktorandům a mladým vědcům prezentovat výsledky jejich vědecké činnosti na veřejnosti, přičemž tradičně pořádá jednou za tři roky mezinárodní vědeckou konferenci. Na této konferenci kromě odborníků z praxe mají možnost vystoupit nejen doktorští studenti, ale též i magisterští studenti. Doktorští (magisterští) studenti mají tak možnost zjistit nové poznatky z daného odvětví nejen trestního práva a získat zpětnou vazbu od zkušenějších vědců a odborníků z praxe, ale též i navázat vztahy, které mohou pomoci v jejich vlastním bádání. Tuto možnost mohou využít nejen studenti doktorského studia či mladí akademičtí pracovníci, ale také studenti magisterští, kteří se tak zapojují do vědecké činnosti ještě před případným zahájením studia v doktorských studijních programech, a mimo jiné také zvyšují svoji šanci na přijetí do doktorského studia. Téma konference je bezesporu aktuální, neboť reflektuje aktuální situaci nejen v Evropě.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info