Informace o projektu

Nové jevy v ekonomické kriminalitě 2023

Kód projektu
MUNI/B/1320/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Hlavním posláním konference Nové jevy v ekonomické kriminalitě 2023 je podpora mladých vědeckých pracovníků a vědecké práce v oblasti právní vědy trestního, správního, finančního a obchodního práva a souvisejících oborů. Katedra trestního práva Právnické fakulta se tradičně snaží umožnit doktorandům a mladým vědcům prezentovat výsledky jejich vědecké činnosti na veřejnosti, přičemž tradičně pořádá jednou za tři roky mezinárodní vědeckou konferenci. Na této konferenci kromě odborníků z praxe mají možnost vystoupit nejen doktorští studenti, ale též i magisterští studenti. Doktorští (magisterští) studenti mají tak možnost zjistit nové poznatky z daného odvětví nejen trestního práva a získat zpětnou vazbu od zkušenějších vědců a odborníků z praxe, ale též i navázat vztahy, které mohou pomoci v jejich vlastním bádání. Tuto možnost mohou využít nejen studenti doktorského studia či mladí akademičtí pracovníci, ale také studenti magisterští, kteří se tak zapojují do vědecké činnosti ještě před případným zahájením studia v doktorských studijních programech, a mimo jiné také zvyšují svoji šanci na přijetí do doktorského studia. Téma konference je bezesporu aktuální, neboť reflektuje aktuální situaci nejen v Evropě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info