Project information

Project information
CZECRIN - Czech National Node to the European Clinical Research Infrastructure Network (CZECRIN)

Project Identification
LM2023049
Project Period
1/2023 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Project Website
http://www.czecrin.cz/en
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

Velká výzkumná infrastruktura CZECRIN je národní infrastrukturou poskytující znalostní, koordinační a servisní podporu projektům klinického výzkumu v souladu se schválenou Cestovní mapou ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Národní infrastruktura CZECRIN je zformována pod vedením Masarykovy univerzity jako příjemce a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) jako dalším účastníkem projektu. Podstatou infrastruktury CZECRIN je úzká spolupráce mezi akademickými, výzkumnými a klinickými pracovišti, jež je reflektována i v organizaci a organizační struktuře.

Národním kontaktním místem infrastruktury CZECRIN pro zahraničí je Masarykova univerzita, prostřednictvím pracoviště Farmakologického ústavu Lékařské fakulty, s napojením na mezinárodní konsorcium ECRIN-ERIC, které zprostředkovávají evropští korespondenti. Masarykova univerzita tak představuje národní hub zajišťující výzkumné činnosti pro mezinárodní konsorcium ECRIN-ERIC.

Velká výzkumná infrastruktura CZECRIN koordinuje několik sítí v ČR (i) Clinical Trials Units Network, což je síť lokálních hubů, které poskytují součinnost při realizaci projektů klinického výzkumu, akademických klinických studií, identifikují pacienty naplňujících kritéria klinického hodnocení se zvláštním zřetelem na méně časné diagnózy vyžadující širokou kooperaci zdravotnických zařízení a podílí se na administrativně-koordinačním řízení klinických studií; (ii) GMP Units – je síť, kde probíhá vývoj, výzkum a výroba přípravků pro moderní terapie (ATMP) v režimu správné výrobní praxe; (iii) Phase I Units – síť pracovišť, kde jsou realizovány klinické studie, kde dochází k prvnímu podání hodnoceného léku lidským subjektům; (iv) Disease Oriented Networks (DON) jsou sítě navazující na prioritní oblasti klinického výzkumu a sdružují přední výzkumníky, kteří se podílejí na ideovém vzniku a následně úspěšném provádění nezávislých nekomerčních klinických studiích, včetně celonárodní a mezinárodních projektů (např. STROCZECH pro pacienty s cévními mozkovými příhodami, CZECRIN ONCO pro personalizované klinické studie v solidní onkologii). CZECRIN zajišťuje interakci s regulatorními orgány ČR a etickými komisemi při přípravě a realizaci akademických klinických studií.

Infrastruktura tímto pokrývá oblast celé České republiky a je schopna zajistit přípravné, prováděcí i kontrolní činnosti při provádění akademických klinických hodnocení a klinických studií teoreticky v jakékoliv fázi i jakékoliv odbornosti.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 58


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info