Project information

Aktuální výzvy učitelské profese v České republice

Project Identification
MUNI/A/1216/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Předmětem specifického výzkumu je nahlížení na učitele z perspektivy různých výzev, kterým čelí. Výzkumné zaměření projektu reaguje na vznikající kompetenční rámec učitele v České republice a profesionalizaci učitelské profese - reformu pregraduální přípravy učitelů. Kromě specificky vybraných kompetencí se zabývá též celospolečensky rezonujícími problémy. Sleduje implementaci gamifikace do e-learningového učení ve výuce studentů učitelství jako přípravu na nově přidanou digitální kompetenci v RVP ZV. Zkoumá profesní identitu učitele alternativní školy, self-efficacy a prestiž učitelské profese stejně jako well-being učitelů a práci s well-beingem jejich žáků.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info