Project information
Přístupy a metody ve výzkumu vzdělávání: seriál metodologických workshopů a konference 2023

Cílem projektu je posílit metodologickou stránku odborných aktivit doktorských studentů na Pedagogické fakultě prostřednictvím jejich aktivního zapojení do série workshopů věnovaných metodologii výzkumu vzdělávání a související konference. Důraz bude kladen na tradiční i inovativní přístupy, strategie, metody a techniky, které se uplatňují v interdisciplinárním výzkumu vzdělávání. Tyto přístupy budou doktorandům napříč doktorskými studijními programy fakulty prezentovány na workshopech vedených zkušenými výzkumníky. Workshopy budou probíhat v období leden-listopad 2023 a kromě nich se uskuteční i víkendová metodologická škola. V závěrečné fázi projektu (listopad 2023) budou naopak doktorandi v rámci konference prezentovat své aplikace výzkumných přístupů zkušenějším kolegům, od nichž získají adresnou zpětnou vazbu.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info