Project information

Project information
Development of ex vivo cellular models for pancreatic adenocarcinoma: markers and targets for precision medicine

Project Identification
NU23-08-00241
Project Period
5/2023 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Projekt umožní vývoj personalizovaných buněčných modelů pro precizní, vysoce individualizovanou medicínu nádorových onemocnění pankreatu. Na základě funkčních vlastností izolovaných nádorových buněk specifických pro jednotlivé pacienty, a jejich schopnosti vytvářet trojrozměrné struktury in vitro napodobující původní stavbu tumoru, bude možné modelovat růst tumoru, plasticitu nádorových buněk i odpověď na léčbu a korelaci s klíčovými klinickými parametry. Odhalením individuálních biologických vlastností duktálního adenokarcinomu pankreatu projekt zároveň umožní hlubší pochopení patofyziologie a metabolismu karcinomu pankreatu na molekulární úrovni. Významným výstupem projektu je vznik standardizované biobanky detailně charakterizovaných buněčných linií dostupných pro další národní i mezinárodní výzkum.
kultivaci v podmínkách bude možná přesnější predikce vývoje onemocnění i odpovědi na léčbu. Algoritmus na bázi umělé inteligence umožní vybrat klíčové biologické nebo klinické parametry s potenciálem začlenění do diansotických postupů. Vznik biobanky pacientských kryoarchivovaných PDAC linií, který je jedním z výstupů projektu, poskytne navíc unikátní výzkumnou platformu se značným potenciálem pro budoucí využití i nad rámec tohoto projektu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info