Informace o projektu

Informace o projektu
Vývoj ex-vivo buněčných modelů pro adenokarcinom pankreatu: markery a cíle pro precizní medicínu

Kód projektu
NU23-08-00241
Období řešení
5/2023 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Projekt umožní vývoj personalizovaných buněčných modelů pro precizní, vysoce individualizovanou medicínu nádorových onemocnění pankreatu. Na základě funkčních vlastností izolovaných nádorových buněk specifických pro jednotlivé pacienty, a jejich schopnosti vytvářet trojrozměrné struktury in vitro napodobující původní stavbu tumoru, bude možné modelovat růst tumoru, plasticitu nádorových buněk i odpověď na léčbu a korelaci s klíčovými klinickými parametry. Odhalením individuálních biologických vlastností duktálního adenokarcinomu pankreatu projekt zároveň umožní hlubší pochopení patofyziologie a metabolismu karcinomu pankreatu na molekulární úrovni. Významným výstupem projektu je vznik standardizované biobanky detailně charakterizovaných buněčných linií dostupných pro další národní i mezinárodní výzkum.
kultivaci v podmínkách bude možná přesnější predikce vývoje onemocnění i odpovědi na léčbu. Algoritmus na bázi umělé inteligence umožní vybrat klíčové biologické nebo klinické parametry s potenciálem začlenění do diansotických postupů. Vznik biobanky pacientských kryoarchivovaných PDAC linií, který je jedním z výstupů projektu, poskytne navíc unikátní výzkumnou platformu se značným potenciálem pro budoucí využití i nad rámec tohoto projektu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info