Project information
Metodická podpora pedagogů při uplatnění identifikačně-rozvojového modelu podpory matematicky akcelerovaných žáků v základních školách JMK

Investor logo
Project Identification
JMK085223/23/OKH
Project Period
9/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt je koncipován tak, aby výrazně usnadnil práci pedagogům v JMK a pomohl jim k dosažení požadavku podpory rovnosti přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a využití potenciálu a nadání každého žáka. Je zaměřen na identifikaci akcelerovaných dětí v matematice na
samotném počátku školní docházky. Právě v tomto období je potřeba nastavit vzdělávání tak,
aby se akcelerovaní žáci nenudili a nevytvořili si negativní postoj k celému dalšímu vzdělávání.
Projekt poskytne plošně desítkám učitelů v JMK odbornou metodickou podporu, konkrétní
znalosti, dovednosti a materiály (screeningový test, rozvojová videa, pracovní listy), které jim
názorně ukáží, jak je vhodné s akcelerovanými dětmi v matematice, konkrétně v prvním a druhém ročníku, efektivně pracovat. Uplatnění tohoto identifikačně-rozvojového vzdělávacího
modelu ve školách JMK, s návaznou konzultační psychologickou a metodickou podporou,
nebude nadané děti nijak vydělovat ani stigmatizovat. Naopak, povede k jejich větší integraci
do stávajících tříd a přijetí spolužáky. Projekt usiluje o zvýšení kvality základních škol v JMK a snížení zátěže pedagogů při práci s dětmi s akcelerací, či mimořádným potenciálem.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info