Informace o projektu

Informace o projektu
Metodická podpora pedagogů při uplatnění identifikačně-rozvojového modelu podpory matematicky akcelerovaných žáků v základních školách JMK

Logo poskytovatele
Kód projektu
JMK085223/23/OKH
Období řešení
9/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Jihomoravský kraj
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt je koncipován tak, aby výrazně usnadnil práci pedagogům v JMK a pomohl jim k dosažení požadavku podpory rovnosti přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a využití potenciálu a nadání každého žáka. Je zaměřen na identifikaci akcelerovaných dětí v matematice na
samotném počátku školní docházky. Právě v tomto období je potřeba nastavit vzdělávání tak,
aby se akcelerovaní žáci nenudili a nevytvořili si negativní postoj k celému dalšímu vzdělávání.
Projekt poskytne plošně desítkám učitelů v JMK odbornou metodickou podporu, konkrétní
znalosti, dovednosti a materiály (screeningový test, rozvojová videa, pracovní listy), které jim
názorně ukáží, jak je vhodné s akcelerovanými dětmi v matematice, konkrétně v prvním a druhém ročníku, efektivně pracovat. Uplatnění tohoto identifikačně-rozvojového vzdělávacího
modelu ve školách JMK, s návaznou konzultační psychologickou a metodickou podporou,
nebude nadané děti nijak vydělovat ani stigmatizovat. Naopak, povede k jejich větší integraci
do stávajících tříd a přijetí spolužáky. Projekt usiluje o zvýšení kvality základních škol v JMK a snížení zátěže pedagogů při práci s dětmi s akcelerací, či mimořádným potenciálem.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info