Project information
Innovative treatment methods based on neurobiological knowledge for patients with mental disorders (Psynnovate)

Project Identification
MUNI/A/1609/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt sdružuje výzkumné projekty realizované v rámci jednotlivých dizertačních prací na Psychiatrické klinice FN Brno a LF MU. Výzkumné projekty se zaměřují na zkoumání neurobiologických korelátů duševních onemocnění a vývoj a výzkum inovativních léčebných neuropsychologických metod pro pacienty s různými duševními onemocněními. Konkrétní projekty se na výzkum neurobiologických a neurofyziologických korelátů hraniční poruchy osobnosti, poruch příjmu potravy, schizofrenie, deprese, úzkostných poruch a funkčních neurologických poruch a na vývoj a testování efektivity inovativních léčebných postupů v psychiatrii, jako je neinvazivní mozková stimulace nebo využití brain-computer interface a virtuální reality v léčbě duševních poruch.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info