Informace o projektu
Inovativní metody léčby na základě neurobiologických poznatků pro pacienty s duševními poruchami (Psynnovate)

Kód projektu
MUNI/A/1609/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt sdružuje výzkumné projekty realizované v rámci jednotlivých dizertačních prací na Psychiatrické klinice FN Brno a LF MU. Výzkumné projekty se zaměřují na zkoumání neurobiologických korelátů duševních onemocnění a vývoj a výzkum inovativních léčebných neuropsychologických metod pro pacienty s různými duševními onemocněními. Konkrétní projekty se na výzkum neurobiologických a neurofyziologických korelátů hraniční poruchy osobnosti, poruch příjmu potravy, schizofrenie, deprese, úzkostných poruch a funkčních neurologických poruch a na vývoj a testování efektivity inovativních léčebných postupů v psychiatrii, jako je neinvazivní mozková stimulace nebo využití brain-computer interface a virtuální reality v léčbě duševních poruch.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info