Project information

Project information
A Comprehensive Approach to the assessment of the Quality of Nursing Care (KVAP)

Project Identification
MUNI/A/1560/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projektové aktivity v roce 2024 navazují na dlouholeté předchozí projektové aktivity realizované v rámci specifického výzkumu a navazuje na projekt z roku 2023 a 2022 zaměřený na komplexní přístup k prevenci, diagnostice i léčbě poruch integrity kůže, přičemž s ohledem na rozšířený tým zahrnuje nově oblast kvality péče a je navázán na projektové cíle disertačních prací členů týmu v přednemocniční a intenzivní ošetřovatelské péči. Projekt bude pokračovat jako multidimenzionální, propojuje specifické oblasti péče o osoby s ránou (prevenci, diferenciální diagnostiku, léčbu ran i nákladovost péče) a hodnocení včasné identifikace zhoršení zdravotního stavu pacientů a posuzování kvality péče a využívání objektivizujících nástrojů pro stav pacientů na JIP. Na základě projektových aktivit jsou získávána relevantní data z retrospektivních analýz hospitalizačních záznamů, z prospektivních observačně deskriptivních analýz a epidemiologických hodnocení u konkrétních poskytovatelů péče.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info