Informace o projektu
Komprehensivní přístup k hodnocení kvality ošetřovatelské péče (KVAP)

Kód projektu
MUNI/A/1560/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projektové aktivity v roce 2024 navazují na dlouholeté předchozí projektové aktivity realizované v rámci specifického výzkumu a navazuje na projekt z roku 2023 a 2022 zaměřený na komplexní přístup k prevenci, diagnostice i léčbě poruch integrity kůže, přičemž s ohledem na rozšířený tým zahrnuje nově oblast kvality péče a je navázán na projektové cíle disertačních prací členů týmu v přednemocniční a intenzivní ošetřovatelské péči. Projekt bude pokračovat jako multidimenzionální, propojuje specifické oblasti péče o osoby s ránou (prevenci, diferenciální diagnostiku, léčbu ran i nákladovost péče) a hodnocení včasné identifikace zhoršení zdravotního stavu pacientů a posuzování kvality péče a využívání objektivizujících nástrojů pro stav pacientů na JIP. Na základě projektových aktivit jsou získávána relevantní data z retrospektivních analýz hospitalizačních záznamů, z prospektivních observačně deskriptivních analýz a epidemiologických hodnocení u konkrétních poskytovatelů péče.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info