Project information
Teaching Chinese in virtual reality and supporting Student participation in an academic conference

Project Identification
MUNI/A/1549/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt podpoří zaškolení magisterských studentů a jejich participaci při výzkumu využití virtuální reality při výuce čínštiny.
Zaškolení bude provedeno odborným pracovníkem Semináře čínských studií a další studentkou s příslušnými znalostmi a kompetencemi. Součástí zaškolení je pobyt studentek/studentů na specializovaném pracovišti na National Chia-yi University na Taiwanu.
Cílem je příprava a realizace pilotního projektu využití virtuální reality při výuce čínštiny.
Projekt dále podpoří prezentace magisterských studentů Semináře čínských studií na mezinárodní studentské vědecké konferenci.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info