Informace o projektu
Výuka čínštiny ve virtuální realitě a podpora studentské participace na vědecké konferenci

Kód projektu
MUNI/A/1549/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt podpoří zaškolení magisterských studentů a jejich participaci při výzkumu využití virtuální reality při výuce čínštiny.
Zaškolení bude provedeno odborným pracovníkem Semináře čínských studií a další studentkou s příslušnými znalostmi a kompetencemi. Součástí zaškolení je pobyt studentek/studentů na specializovaném pracovišti na National Chia-yi University na Taiwanu.
Cílem je příprava a realizace pilotního projektu využití virtuální reality při výuce čínštiny.
Projekt dále podpoří prezentace magisterských studentů Semináře čínských studií na mezinárodní studentské vědecké konferenci.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info