Project information
Development of Solid-State NMR Spectroscopy for Paramagnetic Systems: From Molecules to Advanced Materials (PARASOLID)

Investor logo
Project Identification
GA24-10199S
Project Period
1/2024 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Macromolecular Chemistry of the ASCR, v. v. i.

NMR spektroskopie je důležitým nástrojem používaným v různých vědních oblastech pro
studium molekul a materiálů s atomárním rozlišením. Tato technika však čelí výzvám, když je využívána pro charakterizaci paramagnetických materiálů, které obsahují nepárové elektrony generující hyperjemné pole, které interaguje s jadernými spiny. V důsledku toho jsou signály NMR významně posunuty, ale často i rozšířené a obtížně interpretovatelné, což může omezit schopnost získat užitečné strukturní informace. Tento projekt si klade za cíl vyvinout pokročilé experimentálně-výpočetní strategie pro analýzu struktury paramagnetických pevných látek pomocí UW NMR spektroskopie v reálném čase. Implementací a optimalizací nejmodernější experimentální techniky a její kombinací s moderními výpočetními kvantově-chemickými přístupy projekt posune limity v určování struktury paramagnetických pevných látek. Celkově představuje náš projekt skvělou příležitost pro posun v oblasti NMR spektroskopie a poskytne lepší porozumění paramagnetickým materiálům.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info