Informace o projektu

Informace o projektu
Vývoj NMR spektroskopie v pevné fázi pro paramagnetické systémy: Od molekul k pokročilým materiálům (PARASOLID)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA24-10199S
Období řešení
1/2024 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

NMR spektroskopie je důležitým nástrojem používaným v různých vědních oblastech pro
studium molekul a materiálů s atomárním rozlišením. Tato technika však čelí výzvám, když je využívána pro charakterizaci paramagnetických materiálů, které obsahují nepárové elektrony generující hyperjemné pole, které interaguje s jadernými spiny. V důsledku toho jsou signály NMR významně posunuty, ale často i rozšířené a obtížně interpretovatelné, což může omezit schopnost získat užitečné strukturní informace. Tento projekt si klade za cíl vyvinout pokročilé experimentálně-výpočetní strategie pro analýzu struktury paramagnetických pevných látek pomocí UW NMR spektroskopie v reálném čase. Implementací a optimalizací nejmodernější experimentální techniky a její kombinací s moderními výpočetními kvantově-chemickými přístupy projekt posune limity v určování struktury paramagnetických pevných látek. Celkově představuje náš projekt skvělou příležitost pro posun v oblasti NMR spektroskopie a poskytne lepší porozumění paramagnetickým materiálům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info