Project information
Using artificial intelligence techniques for data processing, complex analysis and visualization of large-scale data (AI-for-data)

Tento výzkumný projekt je zaměřen na výzvu efektivního zpracování rozsáhlých, komplexní a často nestrukturovaných dat, což je ústředním problémem různých aplikací včetně vyhledávání, datových analýz, vizualizace a porozumění textu. Ambiciózní snaha o návrh inovativních technik, které využívají sílu strojového učení a umělé inteligence, má vést ke zlepšení vyhledávání, ukládání, analytiky a vizualizace dat. Tento projekt kapitalizuje na kumulovaných poznatcích získaných z výzkumných projektů specifického výzkumu realizovaných v letech 2010 až 2023. To je odrazový můstek k dalšímu rozvoji doktorského studia, přičemž zvláštní důraz je kladen na podporu synergií s dalšími probíhajícími výzkumnými a vývojovými projekty, popř. s aplikovanými projekty ve spolupráci s průmyslovými partnery. Kromě toho tento projekt rozšiřuje svůj záběr o motivované studenty magisterského studia a poskytuje jim možnost aktivní účasti na řešení vědeckých úkolů. Rozsah výzkumných aktivit v rámci projektu je široký a řídí se odbornými znalostmi pracovníků katedry strojového učení a zpracování dat a z katedry vizuální informatiky.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info