Informace o projektu

Informace o projektu
Využití technik umělé inteligence pro zpracování dat, komplexní analýzy a vizualizaci rozsáhlých dat (AI-for-data)

Tento výzkumný projekt je zaměřen na výzvu efektivního zpracování rozsáhlých, komplexní a často nestrukturovaných dat, což je ústředním problémem různých aplikací včetně vyhledávání, datových analýz, vizualizace a porozumění textu. Ambiciózní snaha o návrh inovativních technik, které využívají sílu strojového učení a umělé inteligence, má vést ke zlepšení vyhledávání, ukládání, analytiky a vizualizace dat. Tento projekt kapitalizuje na kumulovaných poznatcích získaných z výzkumných projektů specifického výzkumu realizovaných v letech 2010 až 2023. To je odrazový můstek k dalšímu rozvoji doktorského studia, přičemž zvláštní důraz je kladen na podporu synergií s dalšími probíhajícími výzkumnými a vývojovými projekty, popř. s aplikovanými projekty ve spolupráci s průmyslovými partnery. Kromě toho tento projekt rozšiřuje svůj záběr o motivované studenty magisterského studia a poskytuje jim možnost aktivní účasti na řešení vědeckých úkolů. Rozsah výzkumných aktivit v rámci projektu je široký a řídí se odbornými znalostmi pracovníků katedry strojového učení a zpracování dat a z katedry vizuální informatiky.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info