Project information
Us vs. Them. Otherness as a cultural construct (My vs. Oni)

Project Identification
MUNI/CORE/0581/2024
Project Period
7/2024 - 6/2025
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předmět se zaměřuje na osvětlení jinakosti jako kulturního konstruktu, který se v promítá do řady aspektů každodenního života jedince, různě profilovaných sociálních skupin i celé společnosti. Poznání a kontextuální rozkrytí různých přístupů k vnímání vztahu My versus Oni přispěje k hlubšímu pochopení řady historických i současných sociálních a kulturních procesů, jejichž integrálnií součástí je vyhraňování vůči jiné societě či kultuře. Problematika bude přiblížena na základě principů vzniku, diskurzívních praktik a subjektivních i objektivních přístupů jejich nositelů a tvůrců. V první tematické části se přednášky zaměří na problematiku vlastních identit vytvářených na základě různých principů (např. etnicity, třídy, komunity, jazyka, situačních sociálních skupin) a demonstrovaných specifickými formami chování. Druhý blok se bude zabývat vytvářením obrazu Jiných, ať již v mimoevropském prostoru, uvnitř Evropy i v rámci obyvatel českých zemí. Třetí část přednáškového cyklu obrátí svoji pozornost etnickou, jazykovou, kulturní různorodost Evropy a regionální a sociální rozmanitost obyvatelstva střední Evropy zemí demonstrovanou prostřednictvím vybraných historických kulturních forem i dokladů ze současnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info