Project information

Number Theory, Its Algebraic Aspects and Its Relationship to Computer Science

Investor logo
Project Identification
GA201/93/2122
Project Period
1/1993 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University of Ostrava
Charles University Prague

Projekt sjednocuje základní oblasti teorie čísel - analytickou a algebraickou teorii čísel, (které mají v ČR dlouhodobě uznávanou mezinárodní úroveň), a to jednak přes abstraktní algebraické jádro a jednak přes vzájemné oboustranné vztahy mezi teorií čísel a informatikou. Tyto přístupy umožní komplexní pohled na problematiku teorie čísel v souladu se současnými vývojovými trendy v matematice a využití teorie čísel v jiných oblastech matematiky.

Publications

Total number of publications: 9