Informace o projektu

Teorie čísel, její algebraické aspekty a její vztah k informatice

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA201/93/2122
Období řešení
1/1993 - 1/1995
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ostravská univerzita v Ostravě
Univerzita Karlova v Praze

Projekt sjednocuje základní oblasti teorie čísel - analytickou a algebraickou teorii čísel, (které mají v ČR dlouhodobě uznávanou mezinárodní úroveň), a to jednak přes abstraktní algebraické jádro a jednak přes vzájemné oboustranné vztahy mezi teorií čísel a informatikou. Tyto přístupy umožní komplexní pohled na problematiku teorie čísel v souladu se současnými vývojovými trendy v matematice a využití teorie čísel v jiných oblastech matematiky.

Publikace

Počet publikací: 9