Project information

Geometric structures and invariant operators

Investor logo
Project Identification
GA201/96/0310
Project Period
1/1996 - 1/1998
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Mathematics of the ASCR, v. v. i.
Charles University

Poslední desetiletí přinesla neobyčejně plodnou spolupráce mezi geometrií a matematickou fyzikou. Několik témat z této oblasti je navrženo pro předkládaný projekt: 1. Použít teorii přirozených operátorů a teorii representací při zkoumání invariantních operátorů na varietách se speciální geometrickou strukturou a zkoumání analytické verse Zuckermannova translačního principu; 2. Zobecnit základní výsledky z teorie funkcí pro řešení Dirakovy rovnice na příklad řešení konformně invariantních rovnic pro pole s hodnotami ve složitějších representacích a pole na varietách, zkoumat vlastnosti řešení invariantních rovnic a pro další geometrické struktury; 3. Zkoumat nekomutativní verzi Schwingerova modelu a regulaci supersymetrických teorií pole založené na pojmu chirality; 4. Studovat problém existence pro quaterniové, kvasikonformní a skoro hyperkompletní struktury a zkoumat topologické vlastnosti odpovídajících klasifikačních prostorů; 5. Aplikovat teorii operád v teorii kvantových grup.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info