Informace o projektu

Geometrické struktury a invariantní operátory

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA201/96/0310
Období řešení
1/1996 - 1/1998
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze

Poslední desetiletí přinesla neobyčejně plodnou spolupráce mezi geometrií a matematickou fyzikou. Několik témat z této oblasti je navrženo pro předkládaný projekt: 1. Použít teorii přirozených operátorů a teorii representací při zkoumání invariantních operátorů na varietách se speciální geometrickou strukturou a zkoumání analytické verse Zuckermannova translačního principu; 2. Zobecnit základní výsledky z teorie funkcí pro řešení Dirakovy rovnice na příklad řešení konformně invariantních rovnic pro pole s hodnotami ve složitějších representacích a pole na varietách, zkoumat vlastnosti řešení invariantních rovnic a pro další geometrické struktury; 3. Zkoumat nekomutativní verzi Schwingerova modelu a regulaci supersymetrických teorií pole založené na pojmu chirality; 4. Studovat problém existence pro quaterniové, kvasikonformní a skoro hyperkompletní struktury a zkoumat topologické vlastnosti odpovídajících klasifikačních prostorů; 5. Aplikovat teorii operád v teorii kvantových grup.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info