Project information

Systém referenčních znalostních medicínských obrazových databází pro zefektivnění procesu medicínské diagnostiky

Project Identification
CESNET/313R1/2009
Project Period
7/2009 - 6/2010
Investor / Pogramme / Project type
CESNET
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science