Informace o projektu

Systém referenčních znalostních medicínských obrazových databází pro zefektivnění procesu medicínské diagnostiky

Kód projektu
CESNET/313R1/2009
Období řešení
7/2009 - 6/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
CESNET
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky