Project information

Komplexní managenent péče o pacienty s akutním srdečním selháním, jejich střednědobá prognóza a multivariantní prognostický model

Project Identification
NS9880
Project Period
7/2009 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info