Project information

Informační zdroje pro efektivní výzkum v medicíně a psychologii v České republice

Project Identification
VZ09022
Project Period
10/2009 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Charles University Prague

Zajištění přístupu k základním medicínským zdrojům na období 2009-2011.Jedná se převážně o plnotextové elektronické zdroje, nutné pro vědecko-výzkumné potřeby především Lékařské fakulty MU. Je přičleněna část pro potřeby vědy a výzkumu psychologie, tuto část projektu bude zastřešovat Fakulta sociálních studií. Jedná se o konsorciální projekt všech lékařských fakult v ČR a Národní lékařské knihovny.