Project information

National network for human rights and active citizenship education - The Centre of civil education

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/1.2.00/14.0084
Project Period
4/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

1/ Hlavním cílem projektu je identifikovat podstatná témata z hlediska oblasti lidských práv a občanského vzdělávání a zajistit o nich co nejefektivnější komunikaci se školskou veřejností. K tomu poslouží vznik Centra občanského vzdělávání (COV), které má v oblasti vzdělávání k demokratickému občanství za cíl koordinovat již existující projekty nebo takové projekty iniciovat nebo je samo realizovat. COV při tom také využívá výstupy odborných výzkumů, případně může potřebné výzkumy samo zadávat.

2/ Dalším cílem projektu je tvorba strategických materiálů pro politiku občanského vzdělávání a stanovení měřítek kvality pro konkrétní fungování občanského vzdělávání v České republice. Mimo jiné zformulujeme srozumitelný a nosný étos občanství pro školní výuku a práci s mládeží. Nový občanský étos je zásadní z hlediska lidských práv a prevence xenofobie a rasismu. Domníváme se, že jeho obsahem by měl být posun od čistě racionálního založení identity směrem k širší identitě občana moderní demokracie. Jedině tak bude identita občanů České republiky kompatibilní se stále více narůstající kulturní, etnickou či náboženskou pluralitou společnosti v České republice. COV by mělo na tomto poli plnit roli experta a garanta jeho kvality.

3/ Projekt si také klade za cíl nastartovat a institucionalizovat spolupráci se všemi relevantními partnery - s NNO, vysokými školami a se zahraničními partnery, od nichž získává zejména inspiraci a zkušenosti. Vedle obecného zkvalitňování práce COV by taková spolupráce se zahraničními partnery měla vyústit v konkrétní přenášení zajímavých projektů do českého prostředí. Vyvinut bude kompletní servis v oblasti občanského vzdělávání.
Představit si jej lze především jako rozcestník materiálů, projektů, iniciativ. Centrum občanského vzdělávání bude díky tomu schopno poskytovat jakousi "hot line" pro široké potřeby v oblasti vzdělávání v oblasti lidských práv, multikulturality a demokratického občanství.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info