Informace o projektu

Celonárodní síť pro podporu výchovy k lidským právům a aktivnímu občanství - centrum občanského vzdělávání

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/1.2.00/14.0084
Období řešení
4/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát

1/ Hlavním cílem projektu je identifikovat podstatná témata z hlediska oblasti lidských práv a občanského vzdělávání a zajistit o nich co nejefektivnější komunikaci se školskou veřejností. K tomu poslouží vznik Centra občanského vzdělávání (COV), které má v oblasti vzdělávání k demokratickému občanství za cíl koordinovat již existující projekty nebo takové projekty iniciovat nebo je samo realizovat. COV při tom také využívá výstupy odborných výzkumů, případně může potřebné výzkumy samo zadávat.

2/ Dalším cílem projektu je tvorba strategických materiálů pro politiku občanského vzdělávání a stanovení měřítek kvality pro konkrétní fungování občanského vzdělávání v České republice. Mimo jiné zformulujeme srozumitelný a nosný étos občanství pro školní výuku a práci s mládeží. Nový občanský étos je zásadní z hlediska lidských práv a prevence xenofobie a rasismu. Domníváme se, že jeho obsahem by měl být posun od čistě racionálního založení identity směrem k širší identitě občana moderní demokracie. Jedině tak bude identita občanů České republiky kompatibilní se stále více narůstající kulturní, etnickou či náboženskou pluralitou společnosti v České republice. COV by mělo na tomto poli plnit roli experta a garanta jeho kvality.

3/ Projekt si také klade za cíl nastartovat a institucionalizovat spolupráci se všemi relevantními partnery - s NNO, vysokými školami a se zahraničními partnery, od nichž získává zejména inspiraci a zkušenosti. Vedle obecného zkvalitňování práce COV by taková spolupráce se zahraničními partnery měla vyústit v konkrétní přenášení zajímavých projektů do českého prostředí. Vyvinut bude kompletní servis v oblasti občanského vzdělávání.
Představit si jej lze především jako rozcestník materiálů, projektů, iniciativ. Centrum občanského vzdělávání bude díky tomu schopno poskytovat jakousi "hot line" pro široké potřeby v oblasti vzdělávání v oblasti lidských práv, multikulturality a demokratického občanství.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info