Publication details

Invazivní plicní aspergilóza u pacienta po transplantaci srdce – kazuistika

Title in English Invasive pulmonary aspergillosis in patient after heart transplantation – a case report
Authors

ŽIDOVÁ Klaudia ŠPINAROVÁ Lenka KREJČÍ Jan HUDE Petr OZÁBALOVÁ Eva NĚMEC Petr ČERNÝ Jan

Year of publication 2010
Type Conference abstract
Citation