Publication details

Vedení studentů učitelství na praxích - Mentoring

Investor logo
Title in English Supervising students of teacher education when on their teaching practice - Mentoring
Authors

POVOLNÁ Renata

Year of publication 2013
Type Workshop
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description V rámci workshopu účastníci diskutovali o svých zkušenostech ze vzdělávání učitelů cizích jazyků s důrazem na pedagogické praxe studentů. Dále se seznámili s různými modely pedagogických praxí studentů učitelství cizích jazyků a formami supervize a pokusili se navázat spolupráci mezi vzdělavateli učitelů a cvičnými učiteli-mentory. Závěrem se také diskutoval plán rozvoje učitelských kompetencí studentů v rámci pedagogických praxí.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info