Publication details

Využití navigačních systémů ve školních environmentálních projektech

Authors

SVATOŇOVÁ Hana MRÁZKOVÁ Kateřina SVOBODOVÁ Hana PLUCKOVÁ Irena SVOBODOVÁ Jindřiška RUDA Aleš ROMAŇÁKOVÁ Marta

MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Odborný a metodický text " Využití navigačních systémů ve školních environmentálních projektech" obsahuje kapitoly: 1) Orientujeme se na Zemi (Orientace v na Zemi a v přírodě, Vývoj orientace člověka v přírodě, krajině, Práce s kompasem a buzolou, navigační systémy - úvod do problematiky, práce s GPS.). 2) Navigační systémy v přírodních vědách a jejich výuce: Didaktické úlohy a hry s fyzikálními experimenty a využitím GPS, Didaktické úlohy a hry s chemickými experimenty a využitím GPS, Didaktické úlohy a hry s biologickými experimenty a využitím GPS, Didaktické úlohy a hry s geografickými experimenty a využitím GPS. 3) Environmentální projekt s využitím navigačních systémů. 4) Psych. - ped. příloha – Základní aspekty rozvoje osobnosti.
Related projects: