Informace o publikaci

Využití navigačních systémů ve školních environmentálních projektech

Autoři

SVATOŇOVÁ Hana MRÁZKOVÁ Kateřina SVOBODOVÁ Hana PLUCKOVÁ Irena SVOBODOVÁ Jindřiška RUDA Aleš ROMAŇÁKOVÁ Marta

Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Odborný a metodický text " Využití navigačních systémů ve školních environmentálních projektech" obsahuje kapitoly: 1) Orientujeme se na Zemi (Orientace v na Zemi a v přírodě, Vývoj orientace člověka v přírodě, krajině, Práce s kompasem a buzolou, navigační systémy - úvod do problematiky, práce s GPS.). 2) Navigační systémy v přírodních vědách a jejich výuce: Didaktické úlohy a hry s fyzikálními experimenty a využitím GPS, Didaktické úlohy a hry s chemickými experimenty a využitím GPS, Didaktické úlohy a hry s biologickými experimenty a využitím GPS, Didaktické úlohy a hry s geografickými experimenty a využitím GPS. 3) Environmentální projekt s využitím navigačních systémů. 4) Psych. - ped. příloha – Základní aspekty rozvoje osobnosti.
Související projekty: