Project information

Cyklus konferencí k problematice kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání (CYKO)

Project Identification
MUNI/B/0931/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

V rámci předkládaného projektu je žádáno o podporu 7 konferencí, které budou v průběhu roku 2014 pořádány katedrami PdF MU pod koordinací Institutu výzkumu školního vzdělávání. Zastřešujícím cílem konferencí je poskytnout prostor studentům doktorských studijních programů realizovaných na PdF MU k prezentaci jejich výzkumných a edukačních aktivit. Dalším cílem je seznámit zájemce o studium a fakultní veřejnost s aktivitami jednotlivých pracovišť a porovnat oborově specifické vědecké přístupy rozvíjené v jednotlivých studijních programech na PdF MU.

Publications

Total number of publications: 44


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info