Publication details

Čeština v pohybu. Kapitoly ke zkoumání jejího stavu a proměn

Title in English Czech Language in Motion. Chapters exploring its state and changes
Authors

MARTINEC Ivo ŽIŽKOVÁ Hana

Year of publication 2015
Type Editorship of scientific publication
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Monografie Čeština v pohybu prezentuje výsledky vědecké práce založené na výzkumu dynamických jevů současné češtiny. V propriální sféře jazyka sleduje užívání toponym a chrématonym, přechylování cizích ženských příjmení, ve slovotvorbě např. odraz univerbizace v názvech dopravních prostředků. Tvaroslovnou problematiku řeší kapitoly: o variantních tvarech přejatých slov a o sekundárních předložkách. Ve stylové oblasti se výzkum soustředil na funkci expresivity v publicistice a na vývoj ve slovní zásobě současné žurnalistiky a na podobu dialogu v současné beletrii. Sféru každodenní komunikace reprezentuje detailní analýza jazykového materiálu běžné mluvy z okolí Broumova. Sledování dynamiky současné češtiny tematicky sjednocuje všechny kapitoly v monografii.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info