Informace o publikaci

Čeština v pohybu. Kapitoly ke zkoumání jejího stavu a proměn

Autoři

MARTINEC Ivo ŽIŽKOVÁ Hana

Rok publikování 2015
Druh Editorství odborné knihy
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Monografie Čeština v pohybu prezentuje výsledky vědecké práce založené na výzkumu dynamických jevů současné češtiny. V propriální sféře jazyka sleduje užívání toponym a chrématonym, přechylování cizích ženských příjmení, ve slovotvorbě např. odraz univerbizace v názvech dopravních prostředků. Tvaroslovnou problematiku řeší kapitoly: o variantních tvarech přejatých slov a o sekundárních předložkách. Ve stylové oblasti se výzkum soustředil na funkci expresivity v publicistice a na vývoj ve slovní zásobě současné žurnalistiky a na podobu dialogu v současné beletrii. Sféru každodenní komunikace reprezentuje detailní analýza jazykového materiálu běžné mluvy z okolí Broumova. Sledování dynamiky současné češtiny tematicky sjednocuje všechny kapitoly v monografii.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info