Publication details

Minoritní klony s mutací genu TP53 se vyskytují v chronické fázi myeloproliferativních neoplázií nezávisle na léčbě hydroxyureou

Authors

KUBEŠOVÁ Blanka PAVLOVÁ Šárka MALČÍKOVÁ Jitka KABÁTHOVÁ Jitka RADOVÁ Lenka TOM Nikola TICHÝ Boris PLEVOVÁ Karla KANTOROVÁ Barbara FIEDOROVÁ Kristýna KISSOVÁ Jarmila GISSLINGER H. MAYER Jiří KRALOVICS Robert POSPÍŠILOVÁ Šárka DOUBEK Michael

Year of publication 2016
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info