Publication details

B cell receptor signaling activity is associated with evolution of TP53 defects in chronic lymphocytic leukemia

Authors

KOČKOVÁ Helena PLEVOVÁ Karla MALČÍKOVÁ Jitka KOTAŠKOVÁ Jana BRYCHTOVÁ Yvona DOUBEK Michael MAYER Jiří POSPÍŠILOVÁ Šárka

Year of publication 2016
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Related projects: