Publication details

Prodloužení QT intervalu u MAM modelu schizofrenie je výraznější po podání haloperidolu

Title in English Prolongation of QT interval is more significant after haloperidol administration
Authors

STRAČINA Tibor ŠTARK Tibor RUDÁ Jana RONZHINA Marina LEKEŠ Denis MICALE Vincenzo BABULA Petr NOVÁKOVÁ Marie

Year of publication 2017
Type Conference abstract
Citation
Related projects: